แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ธันวาคม 2547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มกราคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เมษายน 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มิถุนายน 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรกฎาคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สิงหาคม 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กันยายน 2548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ