แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2549
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
พฤศจิกายน 2549
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
ธันวาคม 2549
0
2
2
0
0
0
0
5
5
0
0
0
7
มกราคม 2550
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
กุมภาพันธ์ 2550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2550
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
เมษายน 2550
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
พฤษภาคม 2550
0
4
4
0
1
1
0
4
4
0
0
0
9
มิถุนายน 2550
0
3
3
0
3
3
0
3
3
0
0
0
9
กรกฎาคม 2550
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
สิงหาคม 2550
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
กันยายน 2550
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
รวมทั้งปี
0
9
9
0
5
5
0
36
36
0
0
0
50
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ