แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2550
0
1
1
0
0
0
0
4
4
0
0
0
5
พฤศจิกายน 2550
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
ธันวาคม 2550
0
0
0
0
2
2
0
4
4
0
0
0
6
มกราคม 2551
0
4
4
0
0
0
0
6
6
0
0
0
10
กุมภาพันธ์ 2551
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
มีนาคม 2551
0
3
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
เมษายน 2551
0
2
2
0
1
1
0
4
4
0
0
0
7
พฤษภาคม 2551
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
มิถุนายน 2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรกฎาคม 2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สิงหาคม 2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กันยายน 2551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
0
10
10
0
3
3
0
26
26
0
0
0
39
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ