แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2553
0
1
1
0
0
0
0
8
8
0
0
0
9
พฤศจิกายน 2553
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
6
ธันวาคม 2553
0
2
2
0
1
1
0
3
3
0
0
0
6
มกราคม 2554
0
1
1
0
0
0
0
3
3
0
0
0
4
กุมภาพันธ์ 2554
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
3
มีนาคม 2554
0
3
3
0
0
0
0
2
2
0
0
0
5
เมษายน 2554
0
2
2
0
0
0
0
4
4
0
0
0
6
พฤษภาคม 2554
0
3
3
0
1
1
0
4
4
0
0
0
8
มิถุนายน 2554
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
กรกฎาคม 2554
0
4
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
6
สิงหาคม 2554
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
กันยายน 2554
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
3
รวมทั้งปี
0
19
19
0
2
2
0
40
40
0
0
0
61
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ