แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2554
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
3
พฤศจิกายน 2554
0
3
3
0
1
1
0
3
3
0
0
0
7
ธันวาคม 2554
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
มกราคม 2555
0
2
2
0
0
0
0
9
9
0
0
0
11
กุมภาพันธ์ 2555
0
1
1
0
0
0
0
8
8
0
0
0
9
มีนาคม 2555
0
5
5
0
0
0
0
4
4
0
0
0
9
เมษายน 2555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2555
0
2
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
5
มิถุนายน 2555
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
กรกฎาคม 2555
0
0
0
0
3
3
0
2
2
0
0
0
5
สิงหาคม 2555
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
6
กันยายน 2555
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
5
รวมทั้งปี
0
16
16
0
5
5
0
44
44
0
0
0
65
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ