แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2555
0
4
4
0
0
0
0
4
4
0
0
0
8
พฤศจิกายน 2555
0
3
3
0
0
0
0
4
4
0
0
0
7
ธันวาคม 2555
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3
มกราคม 2556
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
6
กุมภาพันธ์ 2556
0
3
3
0
0
0
0
4
4
0
0
0
7
มีนาคม 2556
0
4
4
0
0
0
0
6
6
0
0
0
10
เมษายน 2556
0
5
5
0
1
1
0
3
3
0
0
0
9
พฤษภาคม 2556
0
3
3
0
0
0
0
4
4
0
0
0
7
มิถุนายน 2556
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
กรกฎาคม 2556
0
2
2
0
0
0
0
8
8
0
0
0
10
สิงหาคม 2556
0
2
2
0
0
0
0
6
6
0
0
0
8
กันยายน 2556
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
รวมทั้งปี
0
28
28
0
1
1
0
52
52
0
0
0
81
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ