แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2557
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
พฤศจิกายน 2557
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
ธันวาคม 2557
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
มกราคม 2558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2558
0
0
0
1
0
1
3
0
3
0
0
0
4
มีนาคม 2558
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
เมษายน 2558
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
4
พฤษภาคม 2558
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
4
มิถุนายน 2558
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
7
กรกฎาคม 2558
1
0
1
0
0
0
6
0
6
0
0
0
7
สิงหาคม 2558
1
0
1
0
0
0
8
0
8
0
0
0
9
กันยายน 2558
2
0
2
0
0
0
6
0
6
0
0
0
8
รวมทั้งปี
5
0
5
1
0
1
6
0
51
0
0
0
57
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ