แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2558
2
0
2
0
0
0
3
0
3
0
0
0
5
พฤศจิกายน 2558
2
0
2
1
0
1
1
0
1
0
0
0
4
ธันวาคม 2558
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
มกราคม 2559
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
กุมภาพันธ์ 2559
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
3
มีนาคม 2559
1
0
1
2
0
2
3
0
3
0
0
0
6
เมษายน 2559
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
4
พฤษภาคม 2559
2
0
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
4
มิถุนายน 2559
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
กรกฎาคม 2559
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
5
สิงหาคม 2559
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
3
กันยายน 2559
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
รวมทั้งปี
9
0
9
5
0
5
0
0
27
0
0
0
41
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ