แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ
การทุจริตคอรัปชั่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2559
0
0
0
1
0
1
5
0
5
0
0
0
6
พฤศจิกายน 2559
1
0
1
0
0
0
3
0
3
0
0
0
4
ธันวาคม 2559
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
0
0
5
มกราคม 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เมษายน 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2560
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
มิถุนายน 2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรกฎาคม 2560
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
สิงหาคม 2560
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
กันยายน 2560
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3
รวมทั้งปี
4
0
4
3
0
3
2
0
16
0
0
0
23
 
fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน
 
   
   
 

 
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ