ระบบรับเรื่องร้องเรียน กรมประมง
กรมประมง ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  สถิติเรื่องร้องเรียน stat ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมประมง
สถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ.
การทุจริตคอรัปชั่น/ ประพฤติมิชอบ/ การปฏิบัติหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2563
0
0
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2563
0
0
0
0
0
0
0
ธันวาคม 2563
0
0
0
0
0
0
0
มกราคม 2564
0
1
1
0
0
0
1
กุมภาพันธ์ 2564
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
เมษายน 2564
0
1
1
0
0
0
1
พฤษภาคม 2564
0
5
5
0
0
0
5
มิถุนายน 2564
0
0
0
0
0
0
0
กรกฎาคม 2564
1
0
1
0
0
0
1
สิงหาคม 2564
0
0
0
0
0
0
0
กันยายน 2564
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งปี
1
7
8
0
0
0
8

*** 0 คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน


หมายเเหตุ : นับเฉพาะรายการที่กรมรับเรื่องแล้ว
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ