แจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด กรมประมง
สถิติเรื่องร้องเรียน
stat
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2552
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2551
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2550
stat สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2549
 
 

fisheries.go.th
 
 
 
 
 
 
  back ดูเรื่องร้องเรียน