การป้องกันการปราบปรามการทุจริต


  หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง  ไม่อำนวยความสะดวก  ไม่ให้บริการที่ดี หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  โปรดส่งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนได้ที่นี้ 

 

 

 

กลับหน้าหลัก