ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง

93 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

โทร.0-7788-0907-9

โทรสาร.0-7788-0908

e-mail address : rrcas6@hotmail.com , rrcas6@yahoo.com, rrcas6@gmail.com

BACK