ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Developed by:

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 09:42 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 72 รายการ

- กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ในวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

- กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

200 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ในวันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร.075-274077-8>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก>>>ประกาศสอบราคา , เอกสารสอบราคา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 11:35 น.
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2013 เวลา 15:38 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

1. วัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32 รายการ

- กำหนดยืนซองสอบราคาซื้อด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันที่ 1 - 19 เมษายน 2556

เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ

- กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

200 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ในวันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร.075-274077-8

>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>คลิ๊ก>>> ประกาศสอบราคา , เอกสารสอบราคา , รายละเอียดวัสดุ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 09:29 น.
 
แพลงก์ตอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2013 เวลา 10:49 น.

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “อาหาร” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน ชนิดและขนาดของอาหารต้องมีความสัมพันธ์กับระยะต่างๆ ของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอน เป็นอาหารตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร จัดเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ำจืด น้ำกร่อย หรือน้ำทะเล เนื่องจากแพลงก์ตอนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จึงเหมาะแก่การเป็นอาหารของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน และลูกสัตว์น้ำขนาดเล็ก ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำได้ นอกจากจะเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนยังมีประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพน้ำ โดยขณะที่มีการสังเคราะห์แสงจะมีการปล่อยออกซิเจนออกมาละลายในน้ำ และนำสารอินทรีย์ที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำไปใช้ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยทั่วไปสามารถแบ่งแพลงก์ตอนเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะการสังเคราะห์อาหาร คือแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์

แพลงก์ตอนที่นิยมนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คลอเรลลา (Chlorella sp.) เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก เซลล์รูปร่างกลม มีผนังเซลล์หนา จึงไม่เหมาะกับการเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน นิยมนำมาใช้เป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ และใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ลูกปลากะพงขาว และลูกกุ้งทะเล

คีโตเซอรอส (Chaetoceros calcitrane หรือ C. gracilis) ไดอะตอมเซลล์เดี่ยว เป็นอาหารที่ดีของลูกกุ้งในระยะซูเอีย ลูกหอยระยะ veliger จนถึงระยะลงเกาะพื้น และไรน้ำกร่อย

สเกลีโตนีมา (Skeletonema costatum) เป็นไดอะตอมที่เซลล์มาต่อกันเป็นสายยาวนิยมนำมาใช้เป็นอาหารของลูกกุ้ง

เตตราเซลมิส (Tetraselmis suecica) เป็นแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวเช่นเดียวกับคลอเรลลา ใช้อนุบาลลูกกุ้งทะเล ลูกหอย 2 ฝา โรติเฟอร์ ไรน้ำกร่อย และอาร์ทีเมีย ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 2-4 วัน

ไอโซครัยซิส (Isochrysis sp) เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกหอย 2 ฝา มีกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับสัตว์น้ำเค็มสูง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ใกล้เคียงกับคีโตเซอรอส แต่ถ้าเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการในขวดแก้วก้นแบนขนาด 2 ลิตร อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสความเข้มของแสงประมาณ 6000 ลักซ์ จะสามารถเจริญเติบโตได้นานเป็น 10 วัน

สไปรูไลนา (Spirulina platensis) หรือสาหร่ายเกลียวทอง เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีลักษณะเป็นเส้นสาย เจริญเติบโตดีในน้ำที่เป็นด่าง มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน

โรติเฟอร์ (Brachionus sp) โรติเฟอร์เป็นอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมสำหรับลูกกุ้งระยะไมซีสและลูกปลาระยะเริ่มกินอาหาร นิยมใช้เป็นอาหารลูกสัตว์น้ำในช่วงต่อจากแพลงก์ตอนพืชและก่อนระยะที่เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมีย

อาร์ทีเมีย หรือไรสีน้ำตาล หรือไรน้ำเค็มเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่ไม่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย สามารถใช้เป็นอาหารอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนได้โดยตรง และยังสามารถแปรรูปเป็น อาร์ทีเมียแช่แข็ง อาร์ทีเมียผง อาร์ทีเมียแผ่น หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสำหรับรูปโปรตีนสูงสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไรน้ำกร่อย เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มเดียวกับไรแดง มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับอาร์ทีเมียแรกฟัก

ไรแดง (Moina macrocopa ) เป็นแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวมีสีส้มหรือสีค่อนข้างแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีชนิดหนึ่งในการอนุบาลลูกปลาทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย โดยเฉพาะปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบัน เช่น ปลาดุก ปลาสวาย ปลาบู่ และปลาสวยงามทั่วไป

โคพีพอด (Copepod) เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากตลอดปีทะเลฝั่งอ่าวไทย เป็นห่วงโซ่อาหารสำคัญที่เชื่อมระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับสัตว์น้ำวัยอ่อน ในประเทศไทยพบโคพีพอดเฉพาะในแหล่งน้ำกร่อย รวมทั้งบ่ออนุบาลเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกราม จะเป็นโคพีพอดที่มีขนาดเล็ก อาจจะพบคลานอยู่ที่พื้นและผนังบ่ออนุบาล โคพีพอดในกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยเหมาะสมที่จะใช้อนุบาลลูกสัตว์

 
โครงการปล่อยปูม้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:35 น.

 

 

เป็นกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง ได้ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การกำหนดระเบียบ กติกาชุมชนร่วมกัน การฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะทรัพยากรหญ้าทะเลนั้น ในพื้นที่อำเภอสิเกาได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้มีการปลูกหญ้าทะเลจำนวน ๖ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ทางอำเภอสิเกา ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สำหรับบูรณาการกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล และเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งพบว่ากิจกรรมปลูกหญ้าทะเลสามารถฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้เพิ่มขึ้นได้จริง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล สามารถเชื่อมโยงการทำงานด้านการอนุรักษ์ระหว่างชุมชนชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้มแข็งได้เป็นอย่างดี


ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ลงสู่แหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบุญคง   อ.สิเกา จ.ตรัง ที่มีการปลูกหญ้าทะเลครั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ชายฝั่งและบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนชายฝั่ง ในการสร้างอาชีพด้านประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน


4

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 15:51 น.
 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 14:27 น.

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 14:41 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 34

ผู้อำนวยการ

Patcharee

นางสาวพัชรี  ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

research

foodsafety

thaifarmzone

ราคาสัตว์นํ้า

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล

ผลสำรวจ (โพลล์)

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด