ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:17 น.

บุคลากร

Arkom
นายอาคม  สิงหบุญ
ผู้อำนวยการ
      
prissana
        Paweena
 นางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย
นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายเรวัตร  เปรมปิยะวัฒน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอนิดา  สงนุ้ย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
       นางสาวปวีณา  เดียวเล๊าะ
    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

 Roawee
 
Kessanee 
 นางหร้อหวี  ทองด้วง
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
นายเจษฎา  ถังมณี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นางสาวเกศนีย์  แวววรรณจิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 เวลา 13:37 น.