ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:17 น.

บุคลากร

Patcharee
นางสาวพัชรี  ซุ่นสั้น
ผู้อำนวยการ
      
prissana
        Paweena
 นางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นายเรวัตร  เปรมปิยะวัฒน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอนิดา  สงนุ้ย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
          นางปวีณา  อนุพันธ์
      นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

 Roawee
 
Kessanee 
 นางหร้อหวี  ทองด้วง
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
  
        เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน        
นางสาวเกศนีย์  แวววรรณจิต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:56 น.