ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติศูนย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 11:34 น.

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

 

office

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังจัดตั้งขึ้นตามโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อย (BSCDP) ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2529 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) มาใช้ในการก่อสร้าง พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ประมาณ 100 ไร่ 56 ตารางวา โดยขออนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533 แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2536 และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2536 โดย พณฯนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 11:54 น.
 

ผู้อำนวยการ

Patcharee

นางสาวพัชรี  ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

research

foodsafety

thaifarmzone

ราคาสัตว์นํ้า

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล