ข่าวประชาสัมพันธ์

Newsfeeds
โครงการปล่อยปูม้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:35 น.

 

 

เป็นกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง ได้ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การกำหนดระเบียบ กติกาชุมชนร่วมกัน การฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะทรัพยากรหญ้าทะเลนั้น ในพื้นที่อำเภอสิเกาได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้มีการปลูกหญ้าทะเลจำนวน ๖ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ทางอำเภอสิเกา ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สำหรับบูรณาการกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล และเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งพบว่ากิจกรรมปลูกหญ้าทะเลสามารถฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้เพิ่มขึ้นได้จริง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล สามารถเชื่อมโยงการทำงานด้านการอนุรักษ์ระหว่างชุมชนชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้มแข็งได้เป็นอย่างดี


ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งหญ้าทะเล จ.ตรัง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ลงสู่แหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบุญคง   อ.สิเกา จ.ตรัง ที่มีการปลูกหญ้าทะเลครั้งที่ผ่านมา เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ชายฝั่งและบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนชายฝั่ง ในการสร้างอาชีพด้านประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน


4

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 15:51 น.
 
GAP 7401 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 16:37 น.

GAP มกษ. 7401-2552 กลุ่มแรกของจังหวัดตรัง

GAP7401

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง โดย ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ได้ริเริ่มให้มีการรวมตัว เพื่อจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนจากองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) โดย ดร.สิริ ทุกข์วินาศ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการจัดตั้งกลุ่มขึ้น ศูนย์ฯ ได้เข้าสนับ สนุนกลุ่ม โดยการให้ความรู้ การจัดทำเอกสารคู่มือฟาร์ม เอกสารระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเพื่อให้ฟาร์มสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอำเภอสิเกาผ่านการตรวจรับรองและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP มกษ.7401-2552 (แบบกลุ่ม) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 มอบโดยอธิบดีกรมประมง นายวิมล จันทรโรทัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 15:29 น.
 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงาน 120 ปี มหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2012 เวลา 23:03 น.

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

 

10edit

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ให้การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ P17 จำนวน 1.,000,000 ตัว แก่สำนักงานประมงอำเภอปะเหลียน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และประชาชนตำบลเกาะสุกร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในโครงการ “120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน“ เพื่อร่วมกันนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณท่าเทียบเรือเกาะสุกร หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 15:32 น.
 
งานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 24 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยนำสัตว์น้ำไปจัดแสดง 2 ชนิด คือ หอยตะเภา และหมึก

 

IMG_4258

IMG_4259 IMG_4255
IMG_4253
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 15:33 น.
 
งานวิวาห์ใต้สมุทร 13 ก.พ. 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:37 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทรโดยเตรียมสัตว์น้ำเพื่อให้คู่บ่าว-สาว

และแขกที่มาร่วมงานปล่อยเพื่อเป็นศิริมงคล โดยมีแนวคิด คือ
  หอยสังข์กระโดด ในลัทธิพราหมณ์เชื่อว่าหอยสังข์เป็นหอยศักดิ์สิทธิ์ พระนารายณ์ใช้พระหัตถ์ขวาทรง

ถือสังข์ อันหมายถึงชัยชนะที่มิรู้จบสิ้น ในงานพิธีมงคลต่างๆ นิยมนำหอยสังข์มาใช้ เช่น การหลั่งน้ำ-

พุทธมนต์จากหอยสังข์ในพิธีแต่งงาน การใช้สังข์เป่าในงานราชพิธีต่างๆ ฯลฯ
  ปลาการ์ตูน เป็นปลาสวยงามที่มีลักษณะการว่ายน้ำที่ร่าเริงสดใส ดำรงชีวิตเป็นคู่ๆ รักเดียวใจเดียว

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 15:52 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

ผู้อำนวยการ

Patcharee

นางสาวพัชรี  ซุ่นสั้น

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

research

foodsafety

thaifarmzone

ราคาสัตว์นํ้า

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล