ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด
ปูทะเล
74  42.8%
หอยตะเภา , หอยชักตีน
44  25.4%
กุ้งกุลาดำ , กุ้งแชบ๊วย
27  15.6%
ปลากะพงขาว
15  8.7%
ปลิงทะเล
8  4.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  173
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 16:27 น.