ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด
ปูทะเล
73  42.9%
หอยตะเภา , หอยชักตีน
42  24.7%
กุ้งกุลาดำ , กุ้งแชบ๊วย
27  15.9%
ปลากะพงขาว
15  8.8%
ปลิงทะเล
8  4.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  170
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 10:04 น.