ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด

สัตว์น้ำชนิดใดที่ท่านอยากให้เพาะเพื่อปล่อยกลับสู่แหล่งธรรมชาติมากที่สุด
ปูทะเล
81  42.9%
หอยตะเภา , หอยชักตีน
46  24.3%
กุ้งกุลาดำ , กุ้งแชบ๊วย
31  16.4%
ปลากะพงขาว
15  7.9%
ปลิงทะเล
11  5.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  189
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 06:55 น.