งานวันอนุรักษ์หอยตะเภา ประจำปี 2552 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2010 เวลา 20:17 น.

             เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์หอยตะเภา หอยสองฝาที่อาศัยบริเวณชายหาด และพบมากที่

สุดบริเวณหาดปากเมง ถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอสิเกา โดยศูนย์ฯ ได้ร่วมจัด

นิทรรศการและผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในงานดังกล่าว ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย หมึกหอม และหมึกกระดอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 15:50 น.