การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 13:59 น.

กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียดประกาศ)

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียดประกาศ)

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียดประกาศ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:07 น.