ผู้ชนะการจ้างบริการ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 12:32 น.

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

เรื่อง ผู้ชนะการจ้างบริการ

 

1. งานตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ  จำนวน 1 งาน                (รายละเอียดประกาศ)