ราคาจำหน่ายสัตว์น้ำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 21:50 น.

 

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพะาเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

 

  ชนิดสัตว์น้ำ        ราคา    
 Smile   กุ้งกุลาดำ                                       
กุ้งกุลาดำ ขนาด P10 - P15                                                           ตัวละ 0.12 บาท
กุ้งกุลาดำ ขนาด P16 - P20 ตัวละ 0.15 บาท
กุ้งกุลาดำ ขนาด P21 - P25 ตัวละ 0.20 บาท
 Smile   กุ้งแชบ๊วย  
กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.0 - 1.5 ซม. ตัวละ 0.04 บาท
กุ้งแชบ๊วย ขนาด 1.6 - 2.0 ซม. ตัวละ 0.07 บาท
กุ้งแชบ๊วย ขนาด 2.1 - 2.5 ซม. ตัวละ 0.12 บาท
 Smile   ปลากะพงขาว
ไข่ปลากะพงขาว (100,000 ฟอง) 430 บาท
ปลากะพงขาว อายุ 7 - 15 วัน ตัวละ 0.20 บาท
ปลากะพงขาว อายุ 16 - 20 วัน
ตัวละ 0.25 บาท
ปลากะพงขาว ขนาด 1 ซม. ขึ้นไป ซม.ละ 1.00 บาท
 Smile   ปูทะเล
ปูทะเล ขนาด 0.5 ซม. ตัวละ 3.00 บาท
ปูทะเล ขนาด 1.0 ซม. ตัวละ 6.00 บาท
ปูทะเล ขนาด 2.5 ซม. ตัวละ 14.00 บาท
 Smile   ปูม้า
ปูม้า ขนาด 0.5 ซม. ตัวละ 1.00 บาท
ปูม้า ขนาด 1.0 ซม. ตัวละ 2.00 บาท
 Smile   ปลาการ์ตูน
ปลาการ์ตูนลายปล้อง  ซม.ละ 15.00 บาท 
ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง ซม.ละ 20.00 บาท
ปลาการ์ตูนอานม้า ซม.ละ 15.00 บาท
ปลาการ์ตูนอินเดียน ซม.ละ 7.00 บาท
ปลาการ์ตูนแดงดำ ซม.ละ 13.00 บาท
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ ซม.ละ 15.00 บาท
ปลาการ์ตูนแก้มหนาม ซม.ละ 40.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาว ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 70.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาว ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 110.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาว ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 170.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟรค ขนาด 1 - 2 ซม. ตัวละ 70.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟรค ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 320.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟรค ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 660.00 บาท
ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟรค ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 1,000.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา ขนาด 1 - 2 ซม. ตัวละ 10.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา ขนาด 3 - 4 ซม.                                ตัวละ 55.00 บาท        
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา ขนาด 5 - 6 ซม.                                                ตัวละ 110.00 บาท           
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 200.00 บาท    
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ่ ขนาด 1 - 2 ซม.                                       ตัวละ 110.00 บาท            
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ่ ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 350.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ่ ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 700.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ่ ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 1,200.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ขนาด 1 - 2 ซม.                                     ตัวละ 80.00 บาท     
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 260.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 440.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 830.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) ขนาด 1 - 2 ซม.   ตัวละ 20.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 100.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 180.00 บาท
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 360.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำ ขนาด 1 - 2 ซม. ตัวละ 10.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำ ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 55.00 บาท             
ปลาการ์ตูนดำ ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 110.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำ ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 200.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำสโนเฟรค ขนาด 1 - 2 ซม. ตัวละ 70.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำสโนเฟรค ขนาด 3 - 4 ซม. ตัวละ 200.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำสโนเฟรค ขนาด 5 - 6 ซม. ตัวละ 400.00 บาท
ปลาการ์ตูนดำสโนเฟรค ขนาด 7 - 8 ซม. ตัวละ 850.00 บาท
 Smile   ปลาเฉี่ยวหิน                                                                                                      
ปลาเฉี่ยวหิน ขนาด 3 ซม. ตัวละ 10.00 บาท
Smile    ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์                                                  
ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ ขนาด 2 - 3 ซม.                        ตัวละ 0.12 บาท               
ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ ขนาด 3 - 5 ซม. ตัวละ 0.25 บาท
ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ ขนาด 5 - 7 ซม. ตัวละ 0.35 บาท
ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ ขนาด 7 - 10 ซม.                                        ตัวละ 0.50 บาท               
Smile ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์                                                                                        
ปลากะรังเสือ  ขนาด  1  นิ้ว ตัวละ 15.00 บาท
ปลากะรังเสือ  ขนาด  2  นิ้ว ตัวละ 25.00 บาท
ปลากะรังเสือ  ขนาด  3  นิ้ว ตัวละ 30.00 บาท
ปลากะรังเสือ  ขนาด  4  นิ้ว ตัวละ 40.00 บาท
ปลากะรังเสือ  ขนาด  5  นิ้ว ตัวละ 45.00 บาท 

                        

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:23 น.