ลิ้งค์มีประโยชน์

สถาบันวิจัยฯ 5 สถาบัน

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ศูนย์ และ
สถานีประมงน้ำจืด 26 สถานี
 

 

 การเลี้ยงปูทะเล
(เรียบเรียงโดย สิทธิศักดิ์ สมศรี และ พันธ์ศักดิ์ ใครบุตร)
รู้จักกับปูทะเล
ปูทะเล (Scylla serrata / Forskal) เป็นอาหารที่มีรสชาติดี สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ปัจจุบันปูนับเป็นสินค้าที่มีราคาสูง และค่อนข้างหารับประทานได้ยาก ปูทะเลเรียกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้
- ปูโพรก หมายถึง ปูที่ผ่านการลอกคราบและกระดองเพิ่งเริ่มแข็ง มีเนื้อน้อย เนื้อไม่แน่น หรือปูตัวเมียที่ยังไม่มีไข่หรือมีไข่น้อย มีรสชาติไม่อร่อย
- ปูแน่น หรือปูเนื้อ หมายถึง ปูที่ผ่านการลอกคราบนานแล้ว และเมื่อได้รับอาหารเข้าไป ทำให้มีน้ำหนักสูงขึ้น เพิ่มน้ำหนักพร้อมที่จะลอกคราบเพิ่มขนาดในครั้งต่อไป เนื้อแน่นน้ำหนักตัวมาก เนื้อมีรสชาติอร่อย
- ปูไข่ หมายถึง ปูเพศเมียที่สร้างไข่ไว้ในกระดอง ไข่มีลักษณะแน่นเต็มกระดอง
- ปูขุน หมายถึง การเลี้ยงปูโพรกให้เป็นปูแน่น และการเลี้ยงปูตัวเมียให้มีไข่เต็มกระดองหรือปูไข่
- ปูนิ่ม หมายถึง ปูที่ลอกคราบใหม่ๆ กระดองมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ หรือกระดองใหม่ มีลักษณะนิ่มยังไม่แข็งตัว

การตลาดของปูทะเล
ความต้องการของผู้บริโภค ยังคงมีสูงตลอดปี ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและฤดูกาลท่องเที่ยว สำหรับตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น ปัจจุบันราคาปูที่จำหน่ายโดยเฉลี่ยในท้องตลาด มีดังนี้

ปูเนื้อ ขนาด 300-400 กรัม/ตัว ราคา 150-190 บาท/กก.
ขนาด 400-500 กรัม/ตัว ราคา 190-250 บาท/กก.
ปูไข่ ขนาด 200-300 กรัม/ตัว ราคา 200-250 บาท/กก.
ขนาด 300 กรัมขึ้นไป ราคา 300 บาทขึ้นไป


เคล็ดไม่ลับ
การเลี้ยงปูโพรกให้เป็นปูเนื้อแน่นและปูไข่แก่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-25 วัน โดยดูจากความสมบูรณ์ของปู ดังนี้
- ลักษณะปูไข่ ใช้ปลายมีดงัดดูด้านท้ายของปูระหว่างกระดองและจับปิ้ง จะมองเห็นไข่สีเหลืองหรือส้ม แสดงว่ามีไข่ดี หากกดที่กระดองและจับปิ้งแล้วแน่น แสดงว่าใช้ได้
- ลักษณะของปูเนื้อแน่น ใช้นิ้วกดที่หน้าอก ข้างจับปิ้งของปูเพศผู้ และโคนขา ถ้ากดแล้วแน่นแสดงว่า เนื้อแน่น หากกดแล้วมีการยุบ แสดงว่าเนื้อไม่แน่นก็เลี้ยงต่อไป


ปลาไหลนา | ปลากะพงขาวในบ่อกุ้งกุลาดำเก่า | ปูทะเล | ปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบครัวเรือน

อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต ชุดที่ 1 | อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต ชุดที่ 2 | ปลาสวยงามยุคเศรษฐกิจพอเพียง | เมนูสัตว์น้ำ

 

 

Copyright © 2006 ฝ่ายเผยแพร่ กรมประมง
อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 ห้อง 403 ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-3686 หรือ 0-2562-0600-15 # 14405-7 โทรสาร 0-2579-3686 E-mail: fisheries_public@yahoo.com
© ลิขสิทธิ์ของฝ่ายเผยแพร่ กรมประมง