การนำแผนการจัดจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ

พิมพ์อีเมล