ประกาศกรมประมงเรื่อง ผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดเบาะรองนั่ง พร้อมเบาะพนักพิงหนัง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์อีเมล