ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างย้ายโคมไฟและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และซ่อมประตูพร้อมทาสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์อีเมล