ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาด้านการประเมินค่า MSY และการกำหนดค่า TAC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์อีเมล