ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลงานรับ-ส่งหนังสือราชการและงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์อีเมล