ติดต่อกองคลัง

ติดต่อกองคลัง


หมายเหตุ:
ต้องการติดต่อเบอร์ภายในให้โทรเข้าเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กรมประมง : 0994000160259

ติดต่อกองคลัง กรมประมง แผนที่กองคลัง  คลิก
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น1และ 4 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
หมายเหตุ:ต้องการติดต่อเบอร์ภายใน(ใช้โทรศัพท์ภายนอก)ให้โทรเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-9406537, 02-5620566, 02-5798686 3108-10,3403-9,4005-6,15101-2,15200-1,15210-1
โทรสาร : 02-9406537, 02-5620566, 02-5798686
E-mail : -  
ผู้อำนวยการกองคลัง
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-5620544 3107
โทรสาร : -
E-mail : -
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-9406537 3108
หน้าห้องผอ. 02-9406537 4005
หัวหน้า 02-9406537 4007
โทรสาร : 02-9406537
E-mail : -
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง (ผู้ดูแลและพัฒนา website/webboard กองคลัง)
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-5798686 3404
หัวหน้า 02-5798686 3422
โทรสาร : 02-5798686
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มบริหารงบประมาณ
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป (ชั้น 4)02-5620528 3403
งานเบิก (ชั้น1)02-9406537 3109
หัวหน้า (ชั้น 4)02-5792165 3402
โทรสาร : 02-5620528
E-mail : -
กลุ่มบัญชี
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-5620566 3405-7
หัวหน้า 02-5620538 3401
โทรสาร : 02-5620566
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มการเงิน
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 4  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป (ชั้น 1)02-9406537 4005-6
หัวหน้า (ชั้น 1)02-5798201 3106
ห้องจ่ายเงิน (ชั้น 1)02-9406520 3110
เงินเดือน (ชั้น 4)02-5796308 3408-9
สวัสดิการ (ชั้น 4)02-5792095 3420-1
โทรสาร : 02-5796308,02-5792095,02-9406537
E-mail : -
กลุ่มตรวจสอบ
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-9406537 3111,3122-3
หัวหน้า 02-5620565 3105
โทรสาร : 02-9406537
E-mail : -
กลุ่มบริหารพัสดุ
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 6
โทรศัพท์ : เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
ทั่วไป 02-5620541 3619
หัวหน้า - 3600
งานจัดหา1 - 3603
งานจัดหา2 - 3620
งานทะเบียน - 3617
โทรสาร : -
E-mail : -
ห้อง GFMIS
สถานที่: อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : 02-9406537 4008
โทรสาร : -
โรงจอดรถ
สถานที่: อาคารจอดรถกรมประมง  
  เบอร์สายตรง เบอร์ภายใน
โทรศัพท์ : - 13116
โทรสาร : -
ติดต่อผู้ดูแลและรับผิดชอบเว็บไซต์
นายศุภณัฐกรณ์ สารพล (สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 02-5798686 เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 3404

พิมพ์อีเมล