โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย Work Hard Work Smart"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย Work Hard Work Smart"
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

VDO ช่วงเช้า

 VDO ช่วงบ่าย

ebina house1.jpg  ebina house2

ebina house3  ebina house4

ebina house5  ebina house6

ebina house7  ebina house8

ebina house9  ebina house10

ebina house11  ebina house12

ebina house13  ebina house14

ebina house15  ebina house16

ebina house17  ebina house18

ebina house19  ebina house20

ebina house21  ebina house22

ebina house23  ebina house24

ebina house25  ebina house26

ebina house27  ebina house28

ebina house29  ebina house30

พิมพ์อีเมล