• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มบริหารพัสดุ

ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์อีเมล