• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ

การการเงินไว้เหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

พิมพ์อีเมล