• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)

พิมพ์อีเมล