เคล็ดลับประหยัดพลังงาน

1. ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน 

โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน เช่น ปิดโคมไฟส่องสว่าง ปิดคอมพิวเตอร์เป็นต้น จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ 500 ตันต่อปี

2. เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดตะเกียบ 

ใช้หลอดไฟตะเกียบ ประหยัดกว่าหลอดธรรมดา 4 เท่า ใช้งานนานกว่า 8 เท่า แต่ละหลอดช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,500 กิโลกรัม

3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เพราะยังคงกินพลังงานมากแม้จะปิดแล้ว ดังนั้นควรถอดปลั๊กโทรทัศน์ สเตอริโอ คอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ ฯลฯ เมื่อไม่ใช้ หรือเสียบปลั๊กเข้ากับแผงเสียบปลั๊กที่คอยปิดสวิทซ์ไว้เสมอเมื่อไม่ใช้ และควรถอดปลั๊กที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และ MP3 เมื่อไฟเต็มแล้ว

4. ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 

ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส จะลดพลังงานได้ 5-10% และจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตันต่อปี

5. เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 

เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เมื่อขึ้น-ลง 1-2 ชั้น สามารถประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังได้บริหารร่างกายไปด้วย

6. ขับรถมาทำงานให้น้อยลง 

เปลี่ยนมาใช้รถบริการของสำนักงานฯ หรือระบบขนส่งมวลชน หรือถ้าเดินทางระยะใกล้ๆ สามารถเดินหรือขี้จักรยานก็ได้ การประหยัดน้ำมันทุกๆ 1 แกลลอน หรือ 3.7 ลิตร สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 10 กิโลกรัม

7. ขับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพในระยะทางไกลด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. จะช่วยลดปริมาณน้ำมันได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตัน ต่อระยะทาง 30,000 กิโลเมตร

8. เน้นนโยบาย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

เน้นนโยบาย 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยเฉพาะการใช้กระดาษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดการตัดต้นไม้ลงได้บางส่วน

9. พกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติก 

พกถุงผ้าไปช้อปปิ้ง แทนการใช้ถุงพลาสติด แต่ละปีทั่วโลกทิ้งถุงพลาสติกหลายแสนล้านใบ การลดขยะเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

10. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ตัน ตลอดอายุขัย

11. ใช้แล็บท็อปจอแบนประหยัดไฟมากกว่า

ใช้แล็บท็อปจอแบนประหยัดไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถึง 5 เท่า สกรีนเซฟเวอร์ และหมวดสแตนบายด์ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟ พลังงานที่เสียไปเท่ากับซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ 1 เครื่อง

Last Updated ( Wednesday, 04 June 2014 15:14 )