กราบแทบฝ่าพระบาท ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช