Category: สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

0

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน...

0

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ...

0

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวั...

0

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพ...

0

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพ...

0

ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเ...