ประชุมประมงจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

ประชุมประมงจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

  • รายงานการประชุม ข้าราชการกรมประมงจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือน… 2559 วัน….ที่…..