สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน
 
แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำน้อย

                  
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD
   บริการตลาดจำหน่ายปลา

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : fpo-khonkaen@dof.in.th โทร/โทรสาร 0-4324-6030-1
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ปลาพรม
ปลาประจำจังหวัดขอนแก่น
      
        รายละเอียดเพิ่มเติม.......
แจ้งครอบครองปลากระเบน ซาก ผลิตภัณฑ์จากปลากระเบน, โรนิน-ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2561

               

     

  

                         
 

                        
                                        

แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561 และงดส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62