สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ :   เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน ทบ.1
แบบฟอร์ม สป.10 12 14
คำขอให้ออกหนังสือ MD/FMD
12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายฉลอมชัย เปล่งชัยประมงอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail : fpo-khonkaen@dof.in.th โทร/โทรสาร 0-4333-6158-9
ข่าวประชาสัมพันธ
ปลาพรม ปลาประจำจังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง    กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง         รายละเอียดเพิ่มเติม....... 

23 มกราคม 2562  นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางจิราลักษณ์ กุลนารัตน์ ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น
นางรินรวี นครศรี และนางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารผลผลิคสัตว์น้ำ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ณ แหล่งน้ำหนองปิง หมู่ 10 หมู่18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561 และงดส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2591/2562
     
     
     
กิจกรรม