ประกาศ  สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
[ เรื่อง  ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น]
  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558   อ่านต่อ
ข่าว [ประมงพื้นบ้านกระบี่
ระบุใช้กฎหมายบังคับเรือแหกกฎทำสัตว์น้ำมีใช้ยั่งยืน]
อ่านต่อ
ข่าว  [เจ้าของเรือประมงที่กระบี่เฮ
วางอวนครั้งเดียวจับปลาได้กว่า 2 ล้านบาท]อ่านต่อ

ข่าว   สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
เรื่อง  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559


ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง ขอเพลง CodeRadio
แผนที่แนบ