จัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัคร

หนังสือพิมพ์

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

จำนวนผู้ออนไลน์

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday12
mod_vvisit_counterThis week54
mod_vvisit_counterThis month164
mod_vvisit_counterAll79915
ข่าวประชาสัมพันธ์

           1. ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช มายื่นคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ตามที่จังหวัดลพบุรี  ได้รับการประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลพบุรี  เรื่องกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ.2559 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 246 ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หน้า 23  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  มาดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือCherax spp.

    1) ผู้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ต้องมายื่นคำขอภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

    2) ผู้ประกอบกิจการหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ต้องมายื่นคำขอต้อเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบกิจการ  

 

         สำหรับผู้ที่เลี้ยงก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2559 แต่ไม่มาแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นั้น จะมีโทษปรับตามมาตรา 149 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 77 หรือ 79 หรือไม่ปฏิบัติตาม 78(1) (5) (6) หรือ (7) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทและปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

        สำหรับผู้ที่เลี้ยงหลังวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น ให้มาแจ้งข้อมูลประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงก่อนที่จะเลี้ยง โดยถ่ายรูปภาชนะ สถานที่เลี้ยง พร้อมเอกสาร   เพิ่มเติม ดังนี้ 

            1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

            2) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

            3) รูปถ่ายภาชนะ สถานที่เลี้ยง


   ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   1) กรณีเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูแผ่นพลาสติก หริอนาข้าว ต้องดำเนินการจัดทำที่กั้นบริเวณขอบบ่อโดยรอบ โดยจัดวางเป็นแนวเอียงเข้าหาบ่อ และมีความสูงตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่แวดล้อมภายนอก

   2) กรณีการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต ต้องมีผนังบ่อสูงเหนือระดับเก็บกักน้ำไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

   3) กรณีการเลี้ยงในภาชนะอื่นๆที่ใช้เลี้ยงอื่นๆ เช่น ตู้กระจก กล่อง ลังพลาสติก กาละมัง ถัง เป็นต้น ต้องมีที่ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

ติตด่อสอบถาม 036-770002 หรือ 036-770209 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

 
img_20190301_0001.jpg

แบบสอบถาม

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner