จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้43
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้184
mod_vvisit_counterLast week196
mod_vvisit_counterเดือนนี้392
mod_vvisit_counterLast month656
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด69051

We have: 2 guests online
Your IP: 103.55.140.135
 , 
Today: พ.ค. 14, 2021
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

 

    

                                  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
             เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ
    ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา
                              อิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

     
+ ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ
     + เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร ลูกพันธุ์ปลา
     + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

                       *************************************************

 

                       para

                image para

                    *********************************************
 
                       spk
                    mess spk
                         ***************************************

                jungwat 22    
          mess jungwat 22

                         ****************************************
              fonreang

  fonreang mes

                         ***************************************

             dedon
                              
                     สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี แก่นายเอกภักดิ์ บุญแต่ง 
                           เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
           (ศูนย์ฯเครือข่ายด้านประมงบ้านสมศรี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
                              ประมงอาสาดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2560


**************************************************************** 

  dookmijun
    dookmijun mes
                    ******************************************   

  des
des mes

                     ****************************************

          numloon
  

                             ***************************************

                                           ประกาศกรมประมง

   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

                                 ก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงาน     

         **************************************************
yokyodcud

mes yokyodcud

                         *******************************

                     pok prk 2558 2560
                             
                         พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
        และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข)                                          
                                  
                 **************************************

mutita
mess mutita

              ********************************************

aukcypii
mess aukcypii
               *******************************************

pamong rublo
messa pamong rublo


             ********************************************

 

 jungwad

mess jungwad

                       ******************************************

 pamoong

                          *****************************************

untitled

                        ******************************************
morther

messes morther

**************************************************

                   ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

   ****************************************************

                                  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

              เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ


image pakod

 - เอกสารสอบราคา เลขที่ 103/2560
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
 - รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตรจำนวน 2 รายการ


                     ********************************************

                                    ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

      เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ
                       --------------------------------------------------------------------------------------------------
                yokleak


               ****************************************************************

 

               ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

    เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

 

         * เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2560  

    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการเกษตร

      * ราคากลางทุกโครงการ

 

 

                         *******************************************

                                                ประกาศกรมประมง
                   เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
      กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3)
                                         

 

pakodkung 

    ดาวโหลด ประกาศกรมประมง
     เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
     กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3)

                             *******************************************


                         
                         ******************************

                     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย

           ceangmea pamoong

                           ************************************

jungvatcoontee

วันที่ 
21 มิถุนายน 2560                    
            นายสุรพงษ์ ศิริเวชประมงจังหวัดมหาสารคามพร้อมทีมงานออกให้บริการด้านการประมง โครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานบำบัดทุกข์
บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ  โรงเรียนบ้าน
หนองแสง 
ตำบลห้วยเตย   อำเภอกุดรัง   จังหวัดมหาสารคาม และท่านประธานในพิธีท่านภูสิต   สมจิตต์รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม 
มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนแหล่งน้ำตำบลห้วยเตย จำนวน30000 ตัว จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 

                           **************************
   
aobroom mang
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
      สำนักงานประมงอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ Smart Farmer  เกษตรกร
ตำบลดอนหว่าน  อำเภอเมือง   จำนวน  
32  ราย  อบรม/ ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเชียงเหียน  ตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

 

 
                     ***********************

doongon


วันที่ 13 มิถุนายน 2560
              คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะประมง นำโดยอาจารย์วัฒนะ ลีลาภัทร อาจารย์พิเศษ
ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ อ.ดร.สุปราณีวิกรัยบูรย์ เข้าเก็บข้อมูล และติดตามงานหลัง
การอบรมให้ความรู้จากมหาวิทยาลัย กลุ่มวิสาหกิจชชุมชนเพาะเลี้ยงกบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านดงเย็น ต.ราษฎร์เจริญ
และกลุ่มบ้านสี่เหลี่ยม  ต.หนองบัวแก้ว  รวมสมาชิก 105  ราย โดยมีนางรัศมีวรรณ สุดมี ประมงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พร้อมนายพิบูลย์ เดชรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ให้การต้อนรับ
คณะและอำนวยความสะดวก
                     
                       *******************************
agri map
วันที่  9  มิถุนายน 2560
             นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายยงยุทธ สุดมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง    นางรัศมีวรรณ   สุดมี    ประมงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   นายอธิวัฒน์   พิชยพัฒน์
นส.นุจรินทร์ รันนัน ร่วต้อนรับคณะจากกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง ซึ่งมีนางอรสินีย์
ลิรัฐพงศ์ น.ส.มณีวรรณ ศรียานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายชรภาส ทองกลั่น นักวิชาการประมง ร่วม
ออกสำรวจความพร้อมพื้นที่และพบปะเกษตรกรประมง ตามโครงการ zoning by agri map กรมประมง จำนวน 28
ราย พื้นที่ม.11ต.แวงดง อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม โดยมีเกษตรตำบลแวงดง นายมั่นคง หงษ์สิน ให้ความร่วม
มือประสานงานในพื้นที่ ซึ่งผลสำรวจบ่อปลามีความพร้อมรับปัจจัยการผลิตด้านประมง

                              *****************************

 numdang

วั
นที่ 9 มิถุนายน 2560

           สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามโดยนายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดฯมอบหมายให้นางประมวลมิตร
อภิธนกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนธิกำลังกับประมงอำเภอเมืองฯ นางธัญวรรณ เสริมสุข ประมง
อำเภอเชียงยืน
นายสุรชัย เสริมสุข ร่วมกับนายพรหมเพชร ดวงมะลา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ
จืดเขื่อนลำปาว พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติการควบคุมปราบปรามการทำการประมงในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่
วางไข่ และเลี้ยง
ตัววัยอ่อน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการทางกฏหมายด้านประมง นำเรือออกตรวจจับผู้
กระทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี ตั้งแต่บ้านดินดำ ต.เกิ้ง  ถึงฝายวังยาง ต.ท่าตูม
อ่างเก็บน้ำโคกก่อ
ต.โคกก่อ อ.เมืองฯ และอ่างเก็บน้ำหนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หลังจากประชาสัมพันธ์
ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดง 16 พ.ค. -15 ก.ย. 60  ไม่พบผู้กระทำผิด

 

***************************************************************


                         ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
        ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

          - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
          - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
              (ราคาอ้างอิง)

                                  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
                        เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

***************************************************************
   

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

         นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง
จังหวัดมหาสารคาม   ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ลงนามถวายความอาลัย
พระบรมศพ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร   ณ    สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ

 

***************************************************************วันที่ 19 ตุลาคม  2559 เวลา 10.00 น.

        นายสุรพงษ์ ศิรเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 
ประมงอำเภอวาปีปทุม  ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) ประจำปี
งบประมาณ  2560  บริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   แจกคู่มือ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  แจกโปสเตอร์สัตว์น้ำจืด - ทะเล  และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา
น้ำจืดจำนวน  35,000  ตัว  ประกอบด้วย  ปลานวลจันทร์เทศ  15,000  ตัว ปลายี่สกเทศ
จำนวน 15,000  ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม เพื่อมอบแก่ตัวแทน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำปล่อยยังแหล่งน้ำสาธารณของตำบลแต่ละตำบล 
ณ โรงเรียนบ้าน
วังแสง  ตำบลวังแสง   อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม   
โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 ***************************************************************
      

วันที่ 21 กันยายน 2559
        นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง 90 ปี กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีการทาง
ศาสนา 
พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ 
และมอบนโยบาย ณ กรมประมง  เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 


***************************************************************
        

  วันที่ 21 กันยายน 2559
                        นายเอกพจน์ พรหมแสง ประมงอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยนายทองสุขฝาเทพ 
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  ออกบริการประชาชน แจกเอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
โปสเตอร์สัตว์น้ำจืด-ทะเล  สัตว์สงวนและคุ้มครอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด     จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม 
ประกอบด้วยปลากาดำ ปลาตะเพียน จำนวน 32,000 ตัว เพื่อมอบให้แก่ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 นำปล่อยยังแหล่งน้ำสาธารณะในตำบล ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัด
มหาสารคาม
ประจำเดือนกันยายน 2559  ณ  วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ตำบลยางท่าแจ้ง
อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ***************************************************************

       
วันที่  14   กันยายน 2559  เวลา  10.30  น.
          สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายสุรพงษ์  ศิริเวช ประมงจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ 
จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันประมงแห่งชาติ  ปี  2559  ณ   หนองปู่ตา  บ้านหนองกุง
ศาลาน้ำเที่ยง หมู่ที่  6, 8, 9 
ตำบลหนองกุงสวรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ได้รับการสนับสนุนพันธุ์
ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคามจำนวน  
350,000  ตัว
สหกรณ์การเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโกสุมพิสัย สนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน  
20,000 ตัว
รวมทั้งสิ้นจำนวน  370,000  ตัว   โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์  
นายอำเภอโกสุมพิสัย
เป็นประธานในพิธี

 

***************************************************************

        

เรื่อง   การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด

        สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง
แห่งชาติ
ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ แหล่งน้ำ"หนองปู่ตา" หมู่ที่ 6,8,9
บ้านหนองกุงศาลา
น้ำเที่ยง ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย และมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำ
ชุมชนและโรงเรียน นำไปปล่อย
ในแหล่งน้ำสาธารณะและโรงเรียนในพื้นที่ รวม 10 แห่ง และ
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ขอความร่วมมือ
ชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดด้วย

***************************************************************

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.
           นายสุรพงษ์  ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุมข้าราชการ
และลูกจ้าง  สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม  ประจำเดือนสิงหาคม  2559  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน  ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม 

***************************************************************
    
  

   วันที่ 9 สิงหาคม 2559

        สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี และได้มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น
นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะต่อไป จำนวน 450
,000 ตัว


***************************************************************

             
วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559

       สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ตรวจรับวัสดุการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  โครงการประมง
อาสา  โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงินงบประมาณ   311,500  บาท   
ณ  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


***************************************************************
        

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

                นายโชคชัย  เดชอมรธัญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธี
    เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
    สยามมกุฎราชกุมาร   และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ออกให้บริการประชาชน   ณ 
    บ้านหนองแสน  ตำบลหนองแสน  อำเภอวาปีปทุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
    โดยสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม
    ให้บริการแจกคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร  ตรวจวิเคราะห์น้ำ  
    สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบด้วย พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ ยี่สกเทศ จำนวน 150 ถุง 
    150,000 ตัว


***************************************************************


            
              วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้
             ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประมงจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง
   จังหวัดมหาสารคาม ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างกำพี้ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้การต้อนรับ
   และเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว
***************************************************************
                             ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
              เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ
       1.ลูกกบ อายุไม่น้อยกว่า 45 วันหลังหางหด
       2.อาหารกบเล็ก โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 
       3.อาหารกบกลาง โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
       4.อาหารกบใหญ่ โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
       5.กระชัง ขนาดช่องตา 16 ขนาด 4x5x1.5 เมตร
       6.กระชังบก ขนาช่องตา 16 ขนาด 2x2.50x1.5 เมตร
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

***************************************************************

                       

                                                               ประกาศกรมประมง
                                กำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณ
สมบัติ
                       ของแผ่นดิน  มายื่นคำขอรับใบอนุฐญาต พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามพระกำหนดการ
                      ประมง
พ.ศ.2559 มาตรา 175  
เพื่อเผยแพร่ให้รับทราบ
                                ประกาศกรมประมง
                                แบบฟอร์ม  1
                                แบบฟอร์ม  2
                                แบบฟอร์ม  3
                            ****************************************
                       
                            การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัด ณ ห้องประชุม 409 เวลา 10.30 น.
                โดยนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

                              *******************************************


                     
                              โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 
                              
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันคล้ายวันพระสูติพระเจ้าหลานเธอ
                                                          พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
                                    --------------------------------------------------------------------------

                          ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลแวงน่าง
                อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามร่วมกับศูนย์วิจัย
               และพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 10,000 ตัว
               จัดนิทรรศการด้านการประมง การแสดงตัวอย่างการเพาะเลี้ยงกบ และปลาดุกในกระชัง
               วิเคราะห์น้ำ หาค่าความเป็นกรดด่าง เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เจริญเติบโต ให้คำปรึกษา
               แนะนำ เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแจกเอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


                      *******************************************

                       
                    โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2559
        
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า หมู่ที่ 9,10,13 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ เป็นประธานในพิธี สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย
นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ พันธุ์ปลาที่มอบคือ ปลาตะเพียนจำนวน 20,000 ตัว

                   *************************
                          

                  
             วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานประมง
            จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ประมงอำเภอทุกอำเภอ 
            นายอำเภอเมือง พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 300,049 ตัว
            ประกอบด้วย  ปลากระแห 100,000 ตัว ,ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว , ปลาตะเพียนขาว 
            100,000 ตัว , ปลาบึก 49 ตัว  ณ แหล่งน้ำหนองบัว ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย 
            จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  2559


                          **********************************

 
 สัตว์น้ำประจำจังหวัดมหาสารคาม " ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง "

        วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ 
     จังหวัดมหาสารคาม มีมติเห็นชอบ ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดมหาสารคาม
 
****************************************************************************

 

 

                                ศูนย์บริการประชาชนด้านการประมง
                                 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
  
ประเภทบริการ   
1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2.การให้บริการช่วยเหลือ
3.การร้องเรียนขอคความช่วยเหลือ
4.การแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกร   
                - เตือนภัย
                - ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
                5.การช่วยเหลือด้านอื่นๆ
ช่องทางการติดต่อ
    - โทรศัพท์/โทรสาร : 043777113
    - เว็ปไซต์ : www.fisheries.go.th/fpo-m_sarakham
    - e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
 *********************************************************************
  
    

การเลี้ยงกบในกระชัง

การเลี้ยงหอยขม1

การเลี้ยงหอยขม2

เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต

 

 

นายคำภู โพธิ์หล้า

นายนุกูล  ฝอยทอง

นายประสิทธิ์ สีแก้วสิ่ว

นายปัญญา  แสนแก้ว

นางยุพิน วิจารณ์กิจ

นายรณนกร  สืบกินนอน

นายวิเชียร  ทิธา

นายสมบูรณ์  โนมายา

นายสมศักดิ์  วงชารี

นายสุรศักดิ์  ทิพชาติ

นายโสดา  จันทร์โสภา

นางอุทร  ชาธงชัย

นางอุทัยวรรณ  โลหะบาล