บุคลากร

     

                                                   bigboos

 

 

                                   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

                    

                                                tesaded
                                         

                                                  wodsana

 

                                               

                                                               

                                  

                   web tong       web tip


                                             nuchjarin

 

                                                    

    

        

                                       กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง             

 

                            

                                                pamoonmit

                                                  

                                                  jowpanuk

 

                                  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง     

 

                                               

                                                 yongyoot
                                             
                                               atiwat

 

 

                                                สำนักงานประมงอำเภอ   

 

                 tunyawan              wapi

 

                   niwat              susachai

 

                   sudsameewan                 numfon 1

 

                                            

                                             borrabia