รายงานงบทดลอง

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร.042611604  โทรสาร.042615424    Email: Fpo-mukdahan@dof.in.th