ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจสอบการใช้ที่ดินบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม)ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 แผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62

วันนี้ เวลา 09:00-12:00 น.นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ปมจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ ต.พระนอน อ.เมือง ร่วมกับ นายอำเภอเมือง ธนารักษ์พื้นที่

หน.หน่วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กอ.รมน.และผู้นำท้องถิ่น ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับลงทะเบียน กับราษฏรที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในบึงบอระเพ็ด

ตามโครงการตรวจสอบการใช้ที่ดินบึงบอระเพ็ด (ให้ หวง ห้าม)ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตามมติ ครม.4 มิ.ย.62 โดยมีราษฏร ร่วมรับการชี้แจง ประมาณ 600 ราย