ข้อมูลจระเข้จังหวัดนครสวรรค์

(ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2557)

จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้

9 ราย

จำนวนฟาร์มเลี้ยงจระเข้

32 ราย

 

จระเข้น้ำจืด

23,668 ตัว

จระเข้น้ำเค็ม

12,311 ตัว

รวมทั้งสิ้น

35,979 ตัว