รายงานจำนวนผู้ประกอบการ จำนวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/56

 

จำนวนผู้ประกอบการ(ราย)

จำนวนฟาร์ม

เนื้อที่ฟาร์ม(ไร่)

เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งหมด(ไร่)

รวมจังหวัด

11,393

11,973

197,976.1616

23,201.0952

เก้าเลี้ยว

553

573

4,994.6700

757.2200

โกรกพระ

511

530

7,240.6500

824.9145

ชุมตาบง

359

362

8,083.2000

591.7500

ชุมแสง

2,365

2,528

30,785.9189

4,924.2065

ตากฟ้า

13

13

198.0000

16.7500

ตาคลี

233

236

5,239.2800

1,387.7000

ท่าตะโก

466

471

5,888.2000

526.5525

บรรพตพิสัย

1,258

1,313

20,326.5050

3,723.1150

พยุหะคีรี

502

518

39,650.9495

708.7065

ไพศาลี

385

399

7,449.9500

390.5700

เมืองนครสวรรค์

2,005

2,084

12,421.2316

5,491.8861

แม่เปิน

260

277

5,558.9580

454.7500

แม่วงก์

285

292

4,892.9400

318.9000

ลาดยาว

1,386

1,485

28,445.7705

2,485.8125

หนองบัว

826

892

16,799.9382

598.2617