โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข นราธิวาสยิ้ม ปี 2556

ณ โรงเรียนบ้านปาลอบาตะ หมู่ที่ ๓ บ้านปาลอบาตะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอรือเสาะ

คลินิเกษตรเคลื่อนที่

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๖

ณ โรงเรียนบ้านรามา  หมู่ที่ ๕  บ้านรามา  ตำบลลำภู  อำเภอเมืองนราธิวาส  

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

 

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอจะแนะ