สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ  จังหวัดนราธิวาส  96000
โทร. 073-532052 , 073-532163
โทรสาร 073-532053
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.