พ.ร.บ.ข้อมูลฯ
 


นายเฉลียว เทียนวรรณ
ประมงจังหวัดปทุมธานี

(อำนวยการ ระดับสูง)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เลื่อนเงินเดือนเมย.และ ตค.
แผนฯแผ่นดิน ปี 2551- 2554
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน
พ.ร.บ.และกฎหมายประมง
พ.ร.ก.การปรับเงืนเดือน
ระเบียบการฝึกอบรม ปี 2545
ราคาสัตว์น้ำ
ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
หน่วยงานย่อยในกรม
ลิงค์อื่นๆ
วีดีทัศน์แนะนำอาชีพ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
ข่าวสด
มติชน
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน
โลกวันนี้
สำนักข่าวไทย
กรมประชาสัมพันธ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
เนชั่น
บิสิเนสไทย
กระแสหุ้น
ประชาชาติธุรกิจ
-'@'-.. เพื่อชาติ -'@'-.. ศาสน์ -'@'-.. กษัตริย์ ..-'@'- และประชาชน .. -'@'- ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี .. -'@'-


ค่านิยมร่วมขององค์กร "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย  

   โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ี ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กิจกรรม 1 : ของดีที่อยากให้ดู สนง.ปจ.ปทุมธานี
ปลาดุกแดดเดียว ของดีเมืองปทุมธานี
ชมวีดีทัศน์ คลิ๊กที่นี่


กิจกรรม 2: ของดีที่อยากให้ดู สนง.ปจ.ปทุมธานี

ทัพมัจฉาหน้าวัดหงษ์ปทุมาวาส
ชมวีดีทัศน์ คลิ๊กที่นี่


กิจกรรม 3 : ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นำชาวปทุมธานี ตักบาตร พร้อมปล่อย
พันธุ์ปลากินพืช และพันธุ์กุ้งก้ามกราม
รวม 2 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติฯ
ชมวีดีทัศน์ คลิ๊กที่นี่

สารคคีโทรทัศน์ของกรมประมง


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง คลิ๊กที่นี่
ยุทธการใหม่ฯ ปลัด กษ.ท่านชวลิต ชูขจร


เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

      พระดำริ ราโชบาย ให้ปวงราษฎร์
ไทยทั้งชาติ เทอดบดินทร์ ปิ่นสยาม

เมื่อยามใด เกิดทุกเข็ญ ในเขตคาม

พระทรงธรรม ช่วยชี้ทาง ทุกครั้งไป

      สี่ธันวา ธ ทรงให้ ราโชวาท

ให้ปวงราษฎ์ ยังชีพด้วย ทฤษฎีใหม่

เกษตรกรรม นำทาง เพื่อสร้างไทย

ขจัดภัย เศรษฐกิจ นิจนิรันดร์

      น้ำคู่ปลา นาคู่ข้าว ไม้คู่สวน

สามสิบส่วน ต่อหนึ่งอย่าง ในทางสรร

เหลือสิบส่วน ทำสวนผัก พำนักกัน

เลี้ยงสัตว์นั้น สร้างชีพได้ โดยสมบูรณ์

        สุวรรณ มีชนะ (ร้อยกรอง)

เข้าเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  คลิ๊กที่นี่
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  คลิ๊กที่นี่
เรื่องน่าสนใจภายในกรมประมง
ห้องสมุด กรมประมง
สารพันความรู้กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ ์กรมประมง
ข่าวพัฒนาบุคลากรกรมประมง
ข่าวกรมประมงจากหนังสือพิมพ์
บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
โรคระบาดปลา
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ
จุลินทรีย์ อี.เอ็ม.
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา
หอยมุกน้ำจืด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดูทีวีออนไลน์
ฟังเพลงเก่าออนไลน์
ตรวจสอบคำสั่งกรมประมง
ฐานข้อมูลจัดทำต้นทุนการผลิต
Chack E- Mail ปจ
ตำหรับอาหารจากปักษ์ใต้
ตำหรับอาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง
สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ภาพสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
ADMIN ONLY
เข้าสู่ระบบทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทะเบียนผู้ประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลด้านการเงิน
รายงานการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานตรวจราชการกรม
กองการเจ้าหน้าที่กรมประมง
สถาบันเกษตราธิการ
MD record  
Hotmail
Gmail
facebook

 

 

 

 


ติดต่อกับ Web Master (หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี(Pathumthani Provincial Fisheries office)
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2593-4508 , 0-2581-6373 โทรสาร 0-2581-6373