พิธีเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำฯ Print
Written by Administrator   
Tuesday, 05 February 2019 14:10

12
1
5
16
4
11
9
17
19
8
13
18
15
14
10
3
2
7
01/18 
start stop bwd fwd
วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ ณ อาคารตลาดน้ำ ตลาดพรรณรวี ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเกษตรกรเข้าร่วม

 

Last Updated ( Tuesday, 05 February 2019 14:18 )